788 000 zł dla Gminy Siedlce na budowę sieci kanalizacyjnych

15 października 2020 / adminit

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarł z Gminą Siedlce dwie umowy pożyczki na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce (Wróblówka)” oraz „Budowa brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce – Żabokliki-Kolonia”.

Wnioski o dofinansowanie złożono w ramach programu OW-1 „Zadania z zakresu ochrony wód” – Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 13/19 z dnia 31.01.2019 r.

Gmina Siedlce na ww. zadania w sumie otrzyma 788 000,00 zł w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 10 % wartości wypłaconej kwoty.

W ramach ww. umów na terenie gminy zostaną przeprowadzone następujące inwestycje zapewniające zorganizowany odbiór ścieków:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Wołyńce (Wróblówka),
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Żabokliki-Kolonia.

Dzięki przyznanemu wsparciu na terenie gminy Siedlce powstanie ponad 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie 40 posesji.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję