10 kolejnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzyma ponad 184 tys. złotych.

15 lipca 2020 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na posiedzeniu 14 lipca 2020 r. Zarząd Funduszu podjął decyzję  o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie  i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”  dla kolejnych 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Mazowsza na kwotę 184 559,52  zł.   

W  ramach otrzymanych dotacji strażacy ochotnicy będą mogli zakupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie między innymi wyposażanie osobiste strażaka, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne oraz sprzęt służący zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii tj. generatory piany lekkiej,  motopompy pływające, węże i wiele innych.

Obecnie w WFOŚiGW w Warszawie nadal trwa weryfikacja wniosków w zakończonym już naborze Programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję