Konferencja o nowych wyzwaniach w ochronie środowiska

3 listopada 2015 / Anna Mzyk

Konferencja Ochrony Środowiska organizowana podczas targów ekologicznych jest już stałym elementem aktywności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tegoroczna, czwarta edycja organizowana podczas nowych targów POL-ECO-SYSTEM była poświęcona nowej polityce ochrony środowiska i nowym perspektywom finansowania ekologii w okresie 2014-2020.

Zorganizowana tym razem w formule dwóch debat panelowych skupiła osobistości zajmujące się kreowaniem prawa środowiskowego, przedstawicieli systemu finansowania ochrony środowiska oraz ekspertów i przedstawicieli sektora bankowego.

Podczas panelu „Polityka ochrony środowiska: wyzwania w polityce ochrony środowiska w perspektywie UE 2014-2020” Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska, Marzena Wodzińska, wicemarszałek Wielkopolski, Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW, Jerzy Kuliński, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW w Szczecinie oraz Hanna Grunt, prezes WFOŚiGW w Poznaniu podsumowali minione 25 zauważając, że największymi sukcesami polskiej ekologii jest stworzenie sprawnego systemu ochrony środowiska w sektorze prawodawstwa, administracji, systemu finansowania, dzięki któremu zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska we wszystkich komponentach. Wejście Polski do UE doprowadziło do dalszego wzmocnienia sektora środowiskowego i zwiększyło skalę inwestycji w tym obszarze.

Wybiegając w przyszłość uczestnicy debaty określili tendencje w polskiej ekologii – m.in. silniejszego powiązania ekologii z rozwojem regionalnym i gospodarką, strategiczne, a nie sektorowe podejście do ochrony środowiska, uspołecznienie procesów decyzyjnych. Jako wyzwania określili m.in. podniesienie rangi ministra ds. środowiska, wdrożenie polityki przeciwdziałania zmianom klimatu na wszystkich szczeblach decyzyjnych, określenie strategii rozwoju sektora energetycznego, jak również określenie nowego, obok PKB, wskaźnika rozwojowego kraju.

W debacie II pn. „Modele finansowania ochrony środowiska, doświadczenia wdrożenia POIŚ w perspektywie 2007-2013. Dobre praktyki we wdrażaniu przedsięwzięć” Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska, Jacek Gdański, wiceprezes NFOŚiGW, Marcin Nowicki z Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Piotr Matwiej, doradca zarządu Związku Banków Polskich, Dariusz Daniluk, prezes Banku Ochrony Środowiska, Danuta Kozak-Grodzicka, prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz Marek Zieliński, wiceprezes WFOŚiGW w Poznaniu określali perspektywę rozwoju sektora finansowania ochrony środowiska i zmian w modelach finansowania. Zgodzili się z tym, że finansowanie ochrony środowiska poza klasycznym dotąd wymiarem będzie też obejmowało innowacyjność, powiązania z sektorem B+R, budową bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju zielonych sektorów gospodarki.

 

Targi POL-ECO-SYSTEM (Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych) powstały w miejsce marek: Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec. Tematem przewodnim targów była „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku”. Targi odbywały się w dniach 27-30 października 2015 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas targów aktywnie przyłączył się do obsługi merytorycznej wspólnego stoiska Ministerstwa Środowiska, pełniącego rolę instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W poznańskich targach wzięli również udział członkowie Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Zdjęcia:
Bartosz Jankowski zdjęcie nr 1 i 2
Archiwum WFOŚiGW w Warszawie: zdjęcie nr 3-8

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję