Aktualności

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
15.06.2015 - aktualizacja: 15.06.2015
11 czerwca 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” pn.: „Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ - wnioski o płatność, zamówienia publiczne”.
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych w gminie Lesznowola” dofinansowane ze środków POIiŚ
25.05.2015 - aktualizacja: 25.05.2015
22 maja 2015 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (Priorytet...
19 maja br. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków w ramach programu: 2015-OA-10
19.05.2015 - aktualizacja: 19.05.2015
19 maja br. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków w ramach programu: 2015-OA-10 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji...
Zamknięcie naboru wniosków w ramach programu 2015-EE-13 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”
06.05.2015 - aktualizacja: 06.05.2015
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej...
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 63 Beneficjentem środków unijnych w ramach POIiŚ
06.05.2015 - aktualizacja: 06.05.2015
63 Beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Mazowszu został Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko