Zamówienia Publiczne

04.05.2012 - aktualizacja: 19.06.2012
Postępowanie nr ZP-3/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 roku wraz z dostawą aparatów telefonicznych, akcesoriów i modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
22.03.2012 - aktualizacja: 22.03.2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-2/2012 [pobierz]
07.03.2012 - aktualizacja: 22.03.2012
Postępowanie nr ZP-1/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
12.01.2012 - aktualizacja: 24.01.2012
Postępowanie nr ZP-12/2011 zakończone
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) na pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...
09.12.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl