Zamówienia Publiczne

26.02.2013 - aktualizacja: 20.03.2013
Postępowanie nr ZP-3/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
01.02.2013 - aktualizacja: 08.03.2013
Postępowanie nr ZP-2/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane polegające na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]
01.02.2013 - aktualizacja: 01.02.2013
Postępowanie nr ZP-1/2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Świadczenie usług pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 roku dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ogłoszenie o...
07.01.2013 - aktualizacja: 07.01.2013
Postępowanie nr ZP-10/2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie...
07.01.2013 - aktualizacja: 07.01.2013
Postępowanie nr ZP-9/2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) na pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-9/...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl