Zamówienia Publiczne

01.07.2013 - aktualizacja: 08.08.2013
Postępowanie nr ZP-8/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych, tonerów i bębnów do drukarek, faksówi urządzeń wielofunkcyjnychdla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[pobierz]
23.04.2013 - aktualizacja: 14.05.2013
Postępowanie nr ZP-7/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
12.04.2013 - aktualizacja: 23.04.2013
Postępowanie nr ZP-6/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
10.04.2013 - aktualizacja: 10.04.2013
Postępowanie nr ZP-4/2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Prace polegające na dołożeniu dodatkowych przewodów do instalacji gniazd zasilających RJ45 w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
09.04.2013 - aktualizacja: 25.04.2013
Postępowanie nr ZP-4/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do końca 2013 roku [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl