bbiVpY1Wc6St3Uoch00PcAflwYNqu5/uURQ10wAf4SLhcVw7FzmdDJ9/WHJH/4uJ3yiphCpy8BBGNT9m7jBjt/FVDLfpQOTWFyFgCIMTXgHhztDpJ9sZQqN7sXHic1dYao0LufZ0PDybzdKnyV+8RxPWG8NMNROtqqj+/lwaCJBmxAa0GDO/EOUFfXXH5BgY2yA0vK9g/yHFrikvhvRvUdh8HikT//KxWcOFm1n91/uxB3JvaDfeoSiq06h/KO7jd6IEvxLpY5vY8XWPIOpKN9DANl5pLwSWqI/Z8UfhhhHCo8vTqa08s45aDeo0aZ5x/k+hE6XXpiAXP9nDlsYGrF/rJUrGG0g6SNgdKOh/AvakLs79jIlMCP+tfTXQHbncm5cX8+GGQQLjW9l1Y9ftk3yr5aRPS0cL474dYXhJ48KF/Rr/NHgnZzkwri8RaJG1fg/b1aXxTbXvSs3bK1q199L/M+a8Hw4aHD3cAsyEo/oYi7QuzQ6Y6iIRH5IvbXVKKmyz6dcTtkLJEYMACA44Pfq+bsZBUXbfyBTbbCFUAV8Uq1JgZ4AC2WDJ6QNOsvuNYOog5/42V8tjSGhes2pt6S75DxQRZIG8mC1qhc1YQgrhAwab2OhIWKmkGU6uGxmD+7fYeepB10p4j5rTKWrdhbQ4vqQIFakjYbaUeq0j0lTEDR2UOFT5eU2pZ/PoRyN2z8F/i0u5VhYglpvpReHEsmdvyn5m0RihThtCQq2UT33nTEiY8bRkDAxpk8qmU8T+v5PrDkodohFaUtxig+lGNJ7Q4whF9HPxija2zVNmTcwPZXtWC8kGjAqkcX2jZPccGuu7bg1Oiihf/Kdkkley+A==

Zamówienia Publiczne

26.10.2010 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-13/2010 zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w formie papierowej lub elektronicznej karty płatniczej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
20.10.2010 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-12/2010 zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie kalendarzy na rok 2011 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
11.10.2010 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-11/2010 unieważnione
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
29.09.2010 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-10/2010 unieważnione
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
17.06.2010 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-9/2010 zakończone
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z usługą serwisową [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl