ZO-6/2021 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

30 kwietnia 2021 / adminit

ZO-6/2021 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-6/2021 Załącznik nr 1 – Plan pomieszczeń [pobierz]

ZO-6/2021 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]

ZO-6/2021 Załącznik nr 3 – Umowa [pobierz]

Odpowiedź na pytania – [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 12 maja 2021 r., do godz. 15:30.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję