ZO-12/2021 Zakup i dostawa aktualizacji licencji oprogramowania do backupu oraz zakup gwarancji producenta i asysty technicznej dla macierzy dyskowej

19 października 2021 / Tomasz Chrzanowski

ZO-12/2021 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-12/2021 Załącznik nr 1A – Formularz cenowy część I [pobierz]

ZO-12/2021 Załącznik nr 1B – Formularz cenowy część II [pobierz]

ZO-12/2021 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]

ZO-12/2021 Załącznik nr 3A – Wzór umowy [pobierz]

ZO-12/2021 Załącznik nr 3B – Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzonym Uchwałą nr 502/2021 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 30.06.2021 r.

Termin składania ofert: do końca dnia 25 października 2021 r.

ZO-12/2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

ZO-12/2021 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję