ZO-10/2021 Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2021-2022

15 września 2021 / Tomasz Chrzanowski

ZO-10/2021 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-10/2021 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [pobierz]

ZO-10/2021 Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług [pobierz]

ZO-10/2021 Załącznik nr 3 – Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzonym Uchwałą nr 502/2021 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 30.06.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2021 r., do godz. 15:30.


ZO-10/2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję