ZO-1/2022 Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie

28 stycznia 2022 / Marzena Paziewska

ZO-1/2022 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Ubezpieczeniowy 2022 [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 3 – Podział sum ubezpieczenia [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 4 – Wykaz obowiązujących polis oraz oświadczenie dotyczące szkód [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 5 – Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynków i mienia [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 6 – Zestawienie sprzętu elektronicznego [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 6a – Zestawienie maszyny, urządzenia [pobierz]

ZO-1/2022 Załącznik nr 6b – Zestawienie wyposażenia [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych netto realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzonego Uchwałą nr 502/2021 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 30.06.2021 r. oraz na podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Termin składania ofert: 04.02.2022 r., godz. 10:00.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 09.02.2022 r., godz. 10:00.

ZO-1/2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję