Udział w konkursie

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie; dane kontaktowe: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00,
e-mail: poczta@wfosigw.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfosigw.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 8 ust 1 RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednakże nie podanie danych uniemożliwi udział ucznia w Konkursie.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w zakresie: potwierdzenia zgłoszenia ucznia do udziału w konkursie, ocenie jego prac, wyłonienia laureatów, przekazania nagród, wykorzystania wizerunku ucznia, w tym: nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez ucznia pracy plastycznej/fotografii konkursowej w: materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
6. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT i pocztowe. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego. 
8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych;
b) poprawiania swoich danych;
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d) usunięcia swoich danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję