Kamila Mokrzycka – rys biograficzny

KAMILA MOKRZYCKA
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie


Kamila Mokrzycka, z wykształcenia jest radcą prawnym. W 2004 r ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest specjalistą z zakresu zamówień publicznych i kontroli zarządczej.

Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełni od 28 czerwca 2018 r.

Od lutego 2016 r. do czerwca 2018 r. sprawowała funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych w ARiMR gdzie nadzorowała i koordynowała pracę w obszarze zamówień publicznych ARiMR oraz obsługę prawną działań związanych z wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.  

Wcześniej, w latach 2007-2016, pracowała w administracji samorządowej gdzie świadczyła pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych. Równolegle pełniła funkcję pełnomocnika ds. kontroli zarządczej będąc odpowiedzialną za wdrożenie i obsługę systemu kontroli zarządczej w Gminie Pułtusk. Posiada również uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie audytora wewnętrznego systemu ISO 9001:2008.

Dzięki wieloletniej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego poznała specyfikę pracy w administracji publicznej, a także zasady  pozyskiwania i rozliczania funduszy pozabudżetowych. Kompetencje i doświadczenie zawodowe pogłębiała biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kongresach  min. z obszaru zamówień publicznych, zarządzania projektami z udziałem środków UE oraz kontroli zarządczej.

Ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 r. pełniła również funkcje członków rad nadzorczych w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję