Generator Wniosków o Płatność (GWP)

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Generator Wniosków o Płatność (GWP) to narzędzie umożliwiające przygotowanie i przekazanie wniosków o płatność przez beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. GWP jest oparty na sieci Internet oraz gromadzi zakres danych zgodny z „Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” z dnia 8.10.2010 roku.

Składanie wniosków o płatność za pomocą GWP obowiązuje w IW – WFOŚiGW w Warszawie od III kwartału 2011 r.

Adresy Generatora Wniosków o Płatność:

Wersja produkcyjna aplikacji:

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/

Wersja testowa aplikacji:

https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/test

INFORMACJE OGÓLNE

Zakres funkcjonalny systemu obejmuje między innymi następujące elementy:

 • przygotowanie (wprowadzenie, weryfikacje, zatwierdzenie) wniosku o płatność na poziomie beneficjenta wraz z przekazaniem go do właściwego IW,
 • drukowanie wersji papierowej (w celu podpisania i wysłania do IW),
 • weryfikację, ocenę i zatwierdzenie wniosku na poziomie IW,
 • funkcje umożliwiająca eksport tabeli 9
 • dołączenie załączników do wniosku.

Rodzaje użytkowników Generatora i ich role:

Pracownicy beneficjenta rejestrujący dokumenty – posiadają uprawnienia do:

 • wypełniania odpowiednich formularzy,
 • drukowania dokumentów,
 • eksportu dokumentów do pliku.

Pracownicy beneficjenta akceptujący dokumenty – posiadają uprawnienia do akceptacji dokumentów i przekazywania ich drogą elektroniczną do weryfikacji, do instytucji wdrażających.

INSTRUKCJE

Podstawowe zasady dotyczące korzystania z Generatora zawarte są w instrukcjach:

 • Instrukcja użytkownika dla beneficjentów [pobierz]
 • Instrukcja przygotowania pliku csv [pobierz]
 • Przykładowo wypełniony wzór zestawienia dokumentów csv [pobierz]
 • Szablon zestawienia dokumentów [pobierz]

WYMAGANIA I DOSTĘP

Korzystanie z Generatora jest możliwe tylko i wyłącznie po założeniu konta użytkownika. Konta użytkowników beneficjentów zakładane są przez Administratora IW.W celu utworzenia konta należy wypełnić formularz, który dostępny jest na głównym ekranie logowania Generatora. Wypełniony formularz musi zostać wydrukowany, podpisany przez osobę uprawnioną i przekazany do Administratora IW.

Minimalne wymagania dla stacji roboczej:

Konfiguracja stacji roboczej służącej do pracy z systemem Generatora Wniosków o płatność powinna by

następująca:

 • Przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox 7 lub nowsza.

Internet Explorer 7.0, lub nowsza (w przypadku IE 8 należy wyłączyd tryb zgodności – compatibility view).

 • Oprogramowanie JAVA 5.0 Update 11 lub JAVA 6.0.
 • Adobe Reader 9 lub nowszy
 • System operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnoś
 • podpisu elektronicznego).
 • Oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnoś
 • podpisu elektronicznego).

Podczas pierwszego logowania system będzie instalował niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komponenty.

KONTAKT

Administrator Generatora Wniosków o Płatność IW ( WFOŚiGW w Warszawie):

tel. 22 50 44 157; e-mail: epuchalska@wfosigw.pl

Administrator Generatora Wniosków o Płatność w NFOŚiGW:

tel.: 22-45-90-495 lub 22-45-90-348

e-mail: gwp@nfosigw.gov.pl

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję