ZO-54/2019 Świadczenie usług pocztowych w 2020 roku.

8 listopada 2019 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku.”.

ZO-54/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz]
ZO-54/2019 Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [pobierz]
ZO-54/2019 Załącznik nr 2 – Formularz cenowy [pobierz]
ZO-54/2019 Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-54/2019 Załącznik nr 4 – Wzór umowy [pobierz]

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych  [pobierz]
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane zostały pozyskane od innych osób  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania/przesyłania ofert: do dnia 18.11.2019r.

ZO-54/2019 Odpowiedzi na zadane pytania [pobierz]
Informacja o wyborze oferty: [pobierz]

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję