hp7BnpI1A6LzIqT7FyXfg/T0XolfRmbU9e3ZT+PYSoDemum9dcHsm01DdxFzQsngFVcfMV7mCyR3ArLMEQieg+vJ8P2dLbNGnw1m5oFrQ+pPhmQUpYW37+JAbfYttBDGzjUbk3+8+cjmpAsJMBd1AK5hoM5qyfb0KCqJquSe8VvYRIVTIaxHXlBwFLMrNUhRRVkdaZ4LAhyMq3DARWDTR6QJCWfZR3Vs7kTByNF94TYCHFTQdRK6k5VBI8oBYeFKwwbhq+D7vS3hSohqIzr7/Mp/SBPlmQfrCWdXjUBszcoz7Q7UB1RDOy38KAV0quM+aXL6Z6XhrgqELD2WNOg5JXatH6VeJxB0WfEaoc9fAMkxbjstqIjnAba45oOe58QCAnBE6kew81b9SsG/lpass9OLmEfeuzgzcPQeuG7wsFKrVXDzUDjvF3BQ/O3Ho8PDfabqxKIZWXzsJHrblMfzABBM/rfv4bI7FCz0cskEod0JfdGKT4zCD69OJndXDC/RmFO6tPqr4ARFFqpsAeiXWRDtCXGtHz1NGWcUnH/PDcuWyNja4dukKnz5UHQs375mgdHRsRdc0Ai87FCI0gPC5o+WfwyahkCBjkcF5hF2MJhQQ61qtm+bFxTJPtyPlvEZF58Ky8wc9GBy6afw//sZa0q/SrYCfo+zYTU4c2xebuo=

Informacja o działalności WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) - art. 400h. 1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym (od 2012 roku):

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2015r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012r. [pobierz] [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011r.

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009r.

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2007r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2006r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2005r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004r.[pobierz]

Raport z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - maj 2004r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2003r.[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl