GlG9Q7z/ThCeVzBPKXevWRiG/Bn3qYynDChMmPfVHCgkmZ/4SBPry5bI0+b+wCui/ivJjjflILlVeQRb8EAx9AotL4R5QqYfEpIDoPpjUL++owWn4gPSApdDYWRaIyZXrYDCMuEfwjDAyRHzSiWu9jXMOBPYqBzfQvionMJdwpBEtkBBB3Seh5r3Npl7S7GHYLczT4kXLVt3+MnBG4aqG0NY27e3Xjx3M55q9qU57+e+4uonEEaGIsV1CC0kR5L/Nx4QGVGzKo8b6HCEblx6w4vDLsfybKxKSBuS71n6MkR86p1DVRFfI6i1zKc08a+d20MCRghhDydLsTYJLfw7TDSTkkT4IaNKRDQDoe2wS5DwXvLnuk5Azcvh40dr1+/0A7CCPqKdI7nfRpwvjWbwmDIBDPPFgBy1OZktZrO5YHN9LmRqZmCf5HKDxCMgV51n0eXdBp0CDBvW5m0ePVmW9QzZz6/6+0tVVcWvWg7KnjrdtGlcp4aINTXgio/wJRLedNOpvANX45k/RfY02EgGpEgHC9g42OWOV2i8KyL7MqYCsIoX+9u3o+Lrlil043TpIcUtq85oti/dQWYR7S67PXlx0yIbA2FYBpPmIEXcpwtchkLYcbCyEJ00EtylORbTPsXS2S/KF+KHeDfNYPdRdugFGDamQUNe/QXmdHV19ShwTvG3h+SfOgGlw30LF/bW8Ht4iPHrruBE8LKrEL+mPb/0k6ST8Ox1qC2+p3/uhI95wfVpGdcdQdQZCzok99Uj71s6KC9BJg7uRyuRT3yKN2By25sSLrj2WB4GwodjGEmwdhAs1imfxkVCeA0wGvz/uVxhwszzi6sMFmkN9tK8RZf76McOkRB4X54dIk0lh1UKzvhg8/G0E/IbPlQa1GVMoIFhQJgRdWZrwXa1aKjolXkm3rZTFmuGb876JUdnDvUxUaATK6veih6ajmbVQcB3Xm6Jb374dMaK6ajsjpUpAuJbeVj+oK2lEdhkS5BdaYhw1Psijzqb9m7xJ03D3L29/j5ZCoAJACDLTGlHKqBhnwyLLk9Yml5skvDVGbSUcfvsyIKxyh756+a5zReVTklzAKQiXe8L17v/fDZ4Jn5wD7v1pXCAABoQsVX5G7tM0gf7XC6kXEB2gDNWPfkXxrMcIpcm+CYltd8Ye9tQCuOJkis5W1IKUEDuZiZ7fCtX6fyHMOWHnrfyf/zFCr4AIdW8Yh8M5kwkQ/6OJACZAEqHm6xjKR00MUAk8hrbZx6auO3wdBg9rbkS6C/Ha09/Taop9sUoLVe4q5qu84solohWNOz8e8trKpzdcfPX82b69RI=

Galerie zdjęć

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl