crkdMrFbmlEPms3Wsyxepb79ps0X5iJNEAPPoROGTDVb5XpeJKNaZUXIBIqa6H9XS/mtU/9sFeC6SsCrl6DsDPIeAdch4R0/Q6N+EZgEmI9kbBojhxwfumRv4aA0Yz33DNRXp5/c/k/gxdVIeZxBoI6CcP/VpF7knkT5Lka70dSiAeQK3mQ3LLvpIa4J1hinyxVpxouhbyVUxaBtKsX7rwdpi+zAfiwkqSMNKCuoAc1M1MrkNXQkym5q3Wu5sfuw+seA6Y3iCiz9Th1KDKS46XMF1J1Dn+rM/Nv446ZAAXfHkFtzmxkZgCjJ1c0YPjgDIpYaPJ5bvPiEHKmc9d6GNzhcg8GQpRSb6N0UUxQH5+AMYUigJtRJcJL9dOi5fYyBmTXMeHkufF4gVW3/eEb642N6qQzpIDhfpc83XG+q0qkMXZpXj76b80Ajf+/U9llXxeOM3eUEV0goFPsL1TNZCvB5FsB9kwDlao+xuRX8ZiFxwmemw04FEHg3KB/XTYxPwWIEcXfgwelvm4irJ7XiV4Kbp6fGYOkq27iL9EAkRZJlDqYIq7CS65JbRLanHRKJcBg50XhXZ6ObTIqgzaEDPHTxXMTYw8nKk8ohHnLVTuINIkhZtBK7YP43uet7bl9C

Media o WFOŚiGW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ROK 2017

Z serca Polski Nr 11 (11) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 10 (10) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 9 (9) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 8 (8) 2017 rok str. 1 [pobierz]
Z serca Polski Nr 8 (8) 2017 rok str. 2 [pobierz]
Z serca Polski Nr 7 (7) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 5 (5) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 4 (4) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 3 (3) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 1 (1) 2017 rok [pobierz]

ROK 2016
Kronika Mazowiecka Nr 12 (166) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (165) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (165) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (164) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (163) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 8 (162) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7 (161) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 6 (160) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 5 (159) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 3 (157) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 2 (156) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 1 (155) 2016 rok [pobierz]

ROK 2015
Kronika Mazowiecka Nr 12 (154) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (153) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (152) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (151) 2015 rok [pobierz]
PANDA - kwartalnik Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Nr 24/2015 [pobierz]
Gospodarz - poradnik samorządowy Lipiec nr 7 (121)/2015 r. [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7-8 (149-150) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 6 (148) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 5 (147) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 4 (146) 2015 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 3 (145) 2015 rok [pobierz]

ROK 2014

Tygodnik Ciechanowski 08.07.2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 12 (142) 2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 11 (141) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (140) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (139) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7-8 (137-138) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka nr 6 (136) 2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 5 (135) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 4 (134) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 3 (133) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 2 (132) 2014 rok [pobierz]

ROK 2013

Panda Nr 22 2013 rok str. 38-39 [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (129) 2013 rok str. 24-25 [pobierz]

Info Siedlce Nr 105 2013 rok str. 2-3 [pobierz]

Tygodnik Radomski 2013 rok str. 7 [pobierz]

Biznes i Ekologia Nr 127 2013 rok str. 36-37 [pobierz]

Gospodarz Nr 7(97) 2013 rok str. 14-15 [pobierz]
Przegląd Komunalny Nr 7 2013 rok [pobierz]

Środowisko Nr 6 (486) 2013 rok str. 9-12 [pobierz]

ROK 2012

Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 16 [pobierz]
Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 14-15 [pobierz]
Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 6 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl