Informacja publiczna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1) Administratorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 00, e-mail: poczta@wfosigw.pl.
2) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres email: iod@wfosigw.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub e) RODO w celu realizacji spraw związanych z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej i/lub wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w tym do udostępnienia informacji.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
5) Dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie) podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi: IT, pocztowe, kurierskie. Ponadto informuję, że dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest uprawniona do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego.
6) Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 

Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, można znaleźć w Polityce Prywatności, zamieszczonej na stronie www.wfosigw.pl w zakładce RODO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl