Archiwum

Serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa mazowieckiego do korzystania ze strony internetowej www.kampaniaczystepowietrze.pl
Można na niej znaleźć między innymi szczegółowe informacje jak dzięki programowi Czyste Powietrze zadbać o środowisko, zdrowie i domowy budżet. Znajdują się tam ogólne informacje o programie Czyste Powietrze, zasady dofinansowania i rodzaje wspieranych inwestycji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że 2 listopada 2018 r. (piątek), zgodnie z Zarządzeniem nr 29/17 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 22.12.2017 r., jest dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Warszawie.

W dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu odbyła się kolejna edycja targów POL-ECO SYSTEM. Podczas Targów zaprezentowano zaawanasowane technologie i rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi, w tym m.in. zagadnienia związane z gospodarką odpadami, instalacjami odnawialnych źródeł energii, gospodarką wodno-ściekową oraz usługami komunalnymi.

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu, w dniu 24 października br. odbył się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, który był finałem ogólnopolskiego konkursu pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2018. WFOŚiGW w Warszawie wspólnie z pozostałymi 15-stoma wojewódzkimi funduszami, NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska współtworzy EkoSferę – największe wydarzenie w branży ochrony środowiska. EkoSfera mieści się w Pawilonie nr 15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Laureaci I miejsc i zwycięskie szkoły nagrody w ramach konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „EkoSzkoła” odebrali podczas uroczystości 25-lecia WFOŚiGW w Warszawie. Laureaci II i III miejsca wraz z dyrektorami swoich szkół, opiekunami i rodzicami wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursu, który odbył się 19 października 2018 r. w biurze Funduszu w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli Marek Ryszka, prezes zarządu i Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu Funduszu, którzy wręczyli laureatom nagrody rzeczowe.

W dniach 17-18.10.2018 r. w Warszawie odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza, które jest wydarzeniem o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, dotyczącym rozwoju regionu. W jednej z debat przeprowadzonej w dniu 17.10.2018 r. udział wzięła przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Magdalena Dąbrzał. Tematem rozmowy było „Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?”

W debacie udział wzięli również:

WFOŚiGW w Warszawie wspiera nie tylko działania ekologiczne skierowane do najmłodszych uczniów Mazowsza, ale również do młodzieży szkół średnich. Jednym z takich projektów jest współorganizowanie przez Fundusz, razem z pozostałymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz NFOŚiGW - Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, którego ogólnopolski finał odbędzie się 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów POL-ECO-SYSTEM 2018 w Poznaniu.

Finał konkursu „EkoSzkoła” odbył się podczas jubileuszowej gali 25-lecia działalności WFOŚiGW w Warszawie. Celem tego konkursu było upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl