Archiwum

W dniu 16 grudnia 2009 r., w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.

WAŻNA INFORMACJA! 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2009 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 18 listopada 2009r. dzień 24 grudnia 2009r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przypadającym w sobotę świętem (Bożego Narodzenia) dniem ustawowo wolnym od pracy.

Minister Środowiska Maciej Nowicki otworzył Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu. Tegoroczna edycja poświęcona jest kompleksowym rozwiązaniom z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, szczególnie na polu gospodarki odpadami.

17 listopada 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisane zostałoporozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Porozumienie dotyczy finansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności likwidacji mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin z terenu Mazowsza. Na ten cel WFOŚiGW w Warszawie przeznaczy do końca 2010 r. 6 mln zł.

Kolejne Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymało w dniu 2 listopada 2009 r. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.

26 października br. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zielonce odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009” pomiędzy władzami Gminy Zielonki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Instytucja Wdrażająca dla POIiŚ).

23 października 2009 r. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński i Burmistrz Miasta Łaskarzewa Waldemar Larkiewicz dokonali uroczystego otwarcia nowej oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie. Jest to drugi taki obiekt w Łaskarzewie. Lecz od tej oddanej do użytku 14 lat temu nowa oczyszczalnia różni się jakością - podkreślił burmistrz Łaskarzewa.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl