Archiwum

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” wraz zzałącznikiem nr 1 dotyczącym zasad stosowania znaku.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p za 2008r.
 
Na postawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009r. opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 33 poz. 495

Podsumowanie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

Redakcja miesięcznika „Ekopartner” już po raz kolejny przeprowadziła finał konkursu „Młody reporter dla środowiska” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Od 12 czerwca 2009 r. Ministerstwo Środowiska posługuje się nowym logo i unowocześnionym systemem identyfikacji wizualnej. Zmiany - to kolejny element działań składających się na profesjonalizację wizerunku Ministerstwa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że Uchwałą Nr 33/09 z dnia 15.06.2009 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdziła listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2010.

Informujemy, że na stronie internetowej poświęconej Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl został opublikowany pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko.

Trzecie Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała Gmina Kozienice w dniu 27 maja 2009r.

W sobotę, 6 czerwca 2009 r. w Parku Agrykola w Warszawie odbył się Piknik Ekologiczny zorganizowany w ramach IV Warszawskich Dni Recyklingu.
 

W sobotę 6 czerwca br. w Parku Agrykola w Warszawie odbędzie się Piknik Ekologiczny będący podsumowaniem całego tygodnia ekologicznych spotkań, konferencji i ekowycieczek w ramach IV Warszawskich Dni Recyklingu.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl