Aktualności

Wyliczenie nadwyżki przychodów Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
21.07.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Załącznik nr 1 do Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p za 2008r.   Na postawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
Ekologia - Zrównoważony Rozwój - Efektywność
10.07.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Podsumowanie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska.
Konkurs „Młody reporter dla środowiska” rozstrzygnięty
26.06.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Redakcja miesięcznika „Ekopartner” już po raz kolejny przeprowadziła finał konkursu „Młody reporter dla środowiska” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku jest to V jubileuszowa edycja konkursu, w którym młodzież opracowuje różne...
Nowe logo Ministerstwa Środowiska
26.06.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Od 12 czerwca 2009 r. Ministerstwo Środowiska posługuje się nowym logo i unowocześnionym systemem identyfikacji wizualnej. Zmiany - to kolejny element działań składających się na profesjonalizację wizerunku Ministerstwa.
Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie na 2010 rok
22.06.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że Uchwałą Nr 33/09 z dnia 15.06.2009 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdziła listę przedsięwzięć...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl