Aktualności

Spotkanie przedstawicieli IP i IW w ramach POIiŚ w Pułtusku
25.03.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 23-24 marca 2009 r. w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Instytucji Pośredniczącej POIiŚ. Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca organizuje cykliczne konferencje dotyczące...
Konferencja w Pułtusku - przekazanie potwierdzeń o dofinansowaniu dla projektów w ramach POIiŚ
25.03.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 23-24 marca 2009 r. w Pułtusku odbyło się Spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Spotkanie przedstawicieli IP i IW POIiŚ
05.02.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
26-27 stycznia 2009 r. w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Instytucji Pośredniczącej POIiŚ. Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca organizuje cykliczne konferencje dotyczące realizacji...
Opłata produktowa - odpady opakowaniowe
03.02.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Informacja dot. sprawozdania z rodzajów i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania w roku 2008.  
Szkolenie dla beneficjentów priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ
02.02.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ, które odbędzie się w dniach 12-13 lutego br. w hotelu Kyriad...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl