Aktualności

Nowy nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach POIiŚ
30.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:  
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu POIiŚ
30.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w...
Spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ
14.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 9-11 września 2009 r. w Zielonej Górze odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z...
Gmina Garwolin otrzymała potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ
09.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Piąte Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 08. września 2009r. Gmina Garwolin.
UWAGA! Zmiana Wytycznych
04.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Od 4 września br. zaczęła obowiązywać nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl