Aktualności

Aneks do Porozumienia POIiŚ podpisany
18.01.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 13-15 stycznia 2010r. w Jarnołtówku odbyło się kolejne, cykliczne już, spotkanie poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I i II osi priorytetowej. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Gawłowski -...
Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem
11.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, wybudowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - spółkę miasta Płońsk. Inwestycja kosztowała ponad 20,5 mln zł, w tym ponad 3 mln zł stanowiła...
Nowy samochód strażacki dla OSP w Wilkowie Polskim
11.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
W dniu 8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego przekazania samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim.
Kolejne potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ dla gminy z Województwa Mazowieckiego
08.01.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Kolejne, bo już ósme Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 29 grudnia 2009r. Gmina Płońsk.
Zmiany w Prawie Ochrony Środowiska od 1 stycznia 2010 r.
04.01.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Przekształcenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w państwową osobę prawną, a wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w samorządowe osoby prawne - to główne zmiany jakie wprowadziła w życie 1 stycznia...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl