Aktualności

Dofinansowanie składowisk odpadów komunalnych
17.02.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
NFOŚiGW informuje, że w 2010r. kontynuuje na nowych zasadach realizację instrumentu wsparcia przedsięwzięć polegających na dostosowaniu składowisk odpadów do wymogów obowiązującego prawa tj. program priorytetowy: „Zamykanie i rekultywacja składowisk...
Dofinansowanie organizacji stoiska promocyjnego podczas Dnia Ziemi 2010
04.02.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w ramach Światowego Dnia Ziemi 2010, w roku bieżącym istnieje możliwość dofinansowania organizacji stoiska promocyjnego, które będzie stanowić integralną część...
Potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ dla zadania związanego z prawidłową gospodarką ściekową na terenie gmin Sulejówek i Halinów
01.02.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Kolejne, Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności, dla projektów z Województwa Mazowieckiego, otrzymała w dniu 11 stycznia 2010r. Spółka „Eko-Inwestycja” Sp. z o.o.
WFOŚiGW w Warszawie wspiera Państwową Straż Pożarną
29.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
29 stycznia 2010r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarto Porozumienie w sprawie dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadań planowanych do realizacji przez Państwową Straż Pożarną w 2010r.
Kontynuacja honorowej adopcji orłów bielików
28.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
28 stycznia 2010r. Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Porozumienie z Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”, na mocy którego...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl