Aktualności

WFOŚiGW w Warszawie wspiera Państwową Straż Pożarną
29.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
29 stycznia 2010r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zawarto Porozumienie w sprawie dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadań planowanych do realizacji przez Państwową Straż Pożarną w 2010r.
Kontynuacja honorowej adopcji orłów bielików
28.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
28 stycznia 2010r. Tomasz Skrzyczyński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Porozumienie z Fundacją Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „PANDA”, na mocy którego...
Aneks do Porozumienia POIiŚ podpisany
18.01.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 13-15 stycznia 2010r. w Jarnołtówku odbyło się kolejne, cykliczne już, spotkanie poświęcone realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I i II osi priorytetowej. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Gawłowski -...
Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem
11.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, wybudowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - spółkę miasta Płońsk. Inwestycja kosztowała ponad 20,5 mln zł, w tym ponad 3 mln zł stanowiła...
Nowy samochód strażacki dla OSP w Wilkowie Polskim
11.01.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
W dniu 8 stycznia 2010r. dokonano uroczystego przekazania samochodu ratowniczo-pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl