Strategia dla Funduszy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

17 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym tematem spotkania była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określająca ich funkcjonowanie w latach 2009-2012.

W obradach wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, cały Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Fundacji EkoFundusz Stanisław Sitnicki i Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Jerzy Pietrewicz.

W obradach Konwentu uczestniczyli również Prezesi WFOŚiGW w Warszawie: Krystian Szczepański i Jan Chmielowski.

- Nic się nie zmieniło w stosunku do jednoznacznej deklaracji, jaką już w czasie ubiegłorocznych targów ekologicznych POLEKO złożył minister środowiska Maciej Nowicki - powiedział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w czasie obrad Konwentu - ani na poziomie rządu, ani na poziomie Ministerstwa Środowiska nikt nie planuje likwidacji wojewódzkich funduszy. Wręcz przeciwnie! Będziemy umacniać i doskonalić dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska. Zarówno Narodowy Fundusz jak i wojewódzkie fundusze jako instytucje wdrażające Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko mają przecież teraz dodatkowe obowiązki związane z obsługą projektów z perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl