Szkolenie dla wnioskodawców projeków do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 7 i 14 marca 2008 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Metodyka przygotowania Studium Wykonalności dla projektów generujących dochód w POIiŚ wraz z metodami i technikami weryfikacji analiz finansowych projektu” dla wnioskodawców, którzy mają zamiar aplikować do POIiŚ w 2008 lub 2009 r.

W ramach przygotowania projektów jednym z zadań wnioskodawców jest opracowanie studium wykonalności. Wiedza z zakresu jego przygotowania i metod weryfikacji (szczególnie analizy finansowej) jest wnioskodawcom niezbędna, aby móc efektywnie je ocenić.

  • Zakres szkolenia obejmowały takie zagadnienia jak:
  • - przygotowanie studium wykonalności jako załącznika do wniosku,
  • - zakres studium wykonalności, w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych,
  • - zasady analizy ekonomicznej i finansowej,
  • - rola analizy finansowej w przygotowaniu przedsięwzięcia do Funduszu Spójności,
  • - wpływ analizy finansowej na pozostałe aspekty przedsięwzięcia,
  • - współpraca wnioskodawcy i Instytucji Wdrażającej z konsultantem w procesie opracowania studium wykonalności,
  • - weryfikacja i opiniowanie studium wykonalności,
  • - techniki weryfikacji analizy finansowej studium wykonalności.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl