8 lipca br. rusza II nabór wniosków w ramach konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony przyrody w ramach konkursu 2019-OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody” oraz z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu 2019-EE-1 „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.
Nabór wniosków w ramach w/w konkursów trwać będzie od 08.07.2019 r. do 26.07.2019 r.
Konkursy skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków; parków narodowych, parków krajobrazowych; stowarzyszeń; fundacji, które na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie realizują zadania związane z ochroną środowiska nie krócej niż 3 lata; uczelni wyższych, instytutów badawczych; jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; kościołów, kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych.
Dokumenty dostępne są w Strefie Beneficjenta w zakładce  Konkursy 2019 [link].

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl