19 czerwca 2019 r. godz. 15.30 - wstrzymanie naboru wniosków w ramach Programu 2019-NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 18.06.2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu 2019-NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, z dniem 19.06.2019 r. godzina 15.30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl