Zamknięcie naboru wniosków na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

14 czerwca 2019 r. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków w ramach Programu 2019-OZ-1  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 13.06.2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu 2019-OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”, z dniem 14.06.2019 r. godzina 15.30.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl