Cykl szkoleń dla Energetyków Gminnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

11 czerwca br. zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla Energetyków Gminnych. Szkolenie ukończyło 97 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Szkolenie było skierowane do podmiotów, które w ramach zadań własnych: mają obowiązek zapewnienia zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazów, a także wdrażają plany gospodarki niskoemisyjnej na swoim obszarze. Szkolenia odbywały się w siedzibie Biura WFOŚiGW
w Warszawie oraz w jego Wydziałach Zamiejscowych w Radomiu i Płocku w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałania 1.3.3 na rzecz Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Kolejne tury szkolenia dla ok. 200 osób zaplanowano w terminie powakacyjnym od września 2019 r. Szkolenie prowadzili doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: Dorota Kargul-Plewa. Magdalena Filip, Agnieszka Gertych, Agnieszka Seżalska, Dorota Koralewska, Jacek Kędzierski, Karol Pabich.
Wiceprezes Kamila Mokrzycka oraz dyrektor Biura Małgorzata Adamska złożyły podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu, a także wręczyły Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kargul-Plewa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl