Szkolenia w ramach Programu Czyste Powietrze dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa Mazowieckiego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

4 i 11 kwietnia 2019 r. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzili kolejne szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Mazowsza. Cykl szkoleń prowadzony jest w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Celem warsztatów jest włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu oraz  możliwości pozyskania środków finansowych na wymianę kotłów oraz termomodernizację budynków.

Resortem wiodącym  w organizacji warsztatów jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Podczas II już edycji warsztatów przeszkolono ponad 48 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Mazowsza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl