Trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przypominamy, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmowane są wnioski na otrzymanie pomocy finansowej w ramach programu  „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  z terenu województwa mazowieckiego”.
 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w zakresie usunięcia   i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach, gdzie wystąpiły szkody wywołane działaniem żywiołów.


Osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność gospodarczą  mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania indywidualnie. Natomiast w imieniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników  oraz wspólnot mieszkaniowych, wnioski o dofinansowanie składa gmina.  Dopuszcza się złożenie przez jednostkę samorządu terytorialnego jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na obiektach lub działkach mieszkańców gminy (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych) oraz na obiektach lub działkach, które są własnością Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
 

Do zadań samorządu gminnego należy gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa.

Gminy mają obowiązek demontażu i utylizacji tych wyrobów do roku 2032.


 

Szczegóły programu: LINK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl