O przestępstwach przeciw środowisku w Sejmie RP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z inicjatywy, m.in. WFOŚiGW w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 200 funkcjonariuszy policji, inspektorów służb środowiskowych oraz prokuratorów z całej Polski wymieniało doświadczenia oraz prezentowało najnowsze wykroczenia przeciw środowisku.

W ubiegłym tygodniu z inicjatywy, m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odbyła się Krajowa Konferencja Służb Mundurowych i Środowiskowych pt. „Przestępstwa Przeciw Środowisku”.

Wzięło w niej udział 200 funkcjonariuszy policji, inspektorów inspekcji ochrony środowiska oraz prokuratorów na co dzień odpowiadających w swoich instytucjach za wykroczenia i przestępstwa przeciw środowisku.
Konferencję rozpoczął przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej, który zaprezentował szarą strefę w gospodarce odpadami w Polsce oraz szacunkowe straty dla budżetu państwa przez nią generowane. Po tym wstępie przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z Gdańska, Łodzi, Krakowa, Katowic i Warszawy przedstawili najważniejsze przestępstwa przeciw środowisku, które miały miejsce w ostatnim roku na terenie ich działalności i które miały znaczący wpływ na stan środowiska regionu. Inspektorzy prezentowali równocześnie problemy związane z identyfikacją sprawcy, koniecznym do wystawienia mandatu, czy wskazaniem firmy, czy osoby do poniesienia konsekwencji finansowych związanych z likwidacją lub neutralizacją zagrożenia.
Przedstawiciel Komendy Głównej Policji zaprezentował najważniejsze wykroczenia przeciw środowisku, które miały miejsce w ostatnim roku, a które były przedmiotem działalności operacyjnej służb policyjnych lub które z racji swojego oddziaływania, zostały objęte przedmiotem dochodzenia policji. Uczestnicy mogli zapoznać się z pracą operacyjną oraz problemami, na które natrafia policja w związku z nową i nieznaną formą przestępstw, jaką są przestępstwa przeciw środowisku. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie prokurator z Prokuratury Krajowej, która zaprezentowała konkretne zdarzenie, jakie miało miejsce w jednym z województw południowej Polski oraz czynności, które doprowadziły do pełnego jego wyjaśnienia i wskazania konkretnych osób zamieszanych w dokonanie przestępstwa. Na koniec bloku merytorycznego analityk Business Centre Club dokonał podsumowania części merytorycznej konferencji oraz wysunął wnioski, które pomogłyby w koordynacji działań przy zapobieganiu, wykrywaniu oraz karaniu sprawców przestępstw przeciw środowisku pomiędzy poszczególnymi służbami. Obecny na Krajowej Konferencji Służb Mundurowych i Środowiskowych pt. „Przestępstwa Przeciw Środowisku” Główny Inspektor Ochrony Środowiska podziękował za organizację konferencji, która, jak stwierdził, jest pierwszym takim spotkaniem instytucji na co dzień stawiającym czoła tej nowej formie przestępstw. Dodał również, że tylko współpraca oraz wymiana informacji może pomóc w poprawie wykrywalności i zapobieganiu przestępstwom przeciw środowisku.

Podczas konferencji zostały również poruszone kwestie współfinansowania zadań proekologicznych ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie podkreślił znaczący udział środków Funduszu w realizacji działań prowadzonych przez instytucje środowiskowe tj. np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wszyscy uczestnicy byli zdania, że spotkania w takim gronie powinny być kontynuowane, gdyż dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy służbami można poprawiać skuteczność w walce z szarą strefą w gospodarce odpadami, która niewątpliwie jest największym, najczęstszym i najbardziej dochodowym przestępstwem przeciw środowisku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl