Młodzieżowy Kongres Klimatyczny w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu, w dniu 24 października br. odbył się Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, który był finałem ogólnopolskiego konkursu pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

W konkursowej rywalizacji jedenastu zespołów szkolnych z całego kraju wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie – laureaci nagrody finansowej WFOŚiGW w Warszawie dla najlepszego przesłania konkursowego z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie: Kuba Marczak, Marcin Zadurski, Kamil Falkowski, Albert Dąbrowski, Mariusz Chojnacki, pod czujnym okiem opiekuna Pawła Pieńkosza - przedstawili film pt. „Nie podgrzewajmy atmosfery - korzystajmy z odnawialnych źródeł energii”. Prezentacjom, najlepszych przesłań podczas Kongresu, towarzyszyły wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze.

Obrady Kongresu otworzyła Jolanta Ratajczak, prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, witając zgromadzoną młodzież oraz odczytując przesłanie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, skierowane do młodych ludzi oraz organizatorów Kongresu. Głos podczas Kongresu zabrał również Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska. W spotkaniu wzięli również udział członkowie zarządu WFOŚiGW w Warszawie - Marek Ryszka, prezes zarządu i Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu.

Ideą konkursu i Kongresu było zachęcenie młodzieży szkół średnich do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców przyznała nagrody finansowe następującym szkołom:

  • I miejsce: III LO im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (zespół w składzie: Aleksandra Dębicka, Aneta Sudra, Mateusz Kaczmarek, Klaudia Janowska, Julia Cygan).
  • II miejsce: Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej (zespół w składzie: Michał Kucharski, Jakub Polański, Stanisław Sochacki, Aleksandra Szlachta, Marcin Weron).
  • III miejsce: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale (zespół w składzie: Aleksandra Oślizło, Aleksandra Purpura, Faustyna Małek, Paweł Woźnicki, Klaudia Kwolek).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl