Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 17-18.10.2018 r. w Warszawie odbyło się 9. Forum Rozwoju Mazowsza, które jest wydarzeniem o charakterze warsztatowo-konferencyjnym, dotyczącym rozwoju regionu. W jednej z debat przeprowadzonej w dniu 17.10.2018 r. udział wzięła przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Magdalena Dąbrzał. Tematem rozmowy było „Czyste powietrze, czyli jak wspierać działania antysmogowe?”

W debacie udział wzięli również:

  • dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
  • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Bartosz Dubiński, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
  • Mariusz Malinowski,Ekspert w zakresie rozwoju multimodalnej niskoemisyjnej mobilności miejskiej oraz potencjału innowacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki

Rozmowę poprowadził prof. nzw. dr hab. inż. Artur Badyda z Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Jednym z tematów poruszanych w trakcie dyskusji był Program "Czyste Powietrze", w realizacji którego bierze udział WFOŚiGW w Warszawie. W ramach „Czystego Powietrza” osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, a także termomodernizacji, tj. przedsięwzięć które są kluczowe w redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Budżet Programu wynosi 103 mld zł, co pozwoli objąć dofinansowaniem ok. 4 mln budynków mieszkalnych. W debacie poruszono również tematy związane z właściwym planowaniem przestrzennym oraz emisją zanieczyszczeń wynikającą z transportu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl