Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” !!!

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż 15.10.2018 r. w Centrali Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano kolejne umowy o dofinansowanie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” na łączna kwotę 1.644.275 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu 5 jednostek OSP zakupi nowe samochody ratowniczo-gaśnicze za kwotę 3.339.920 zł
 

Nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze zostaną zakupione dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie i Przysusze. Lekkie samochody ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zostaną zakupione przez Ochotnicze Straże Pożarne w Białotarsku i Gostyninie. Nowy ciężki samochód  ratowniczo- gaśniczy dofinansowany w kwocie 520.000 zł, zostanie zakupiony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl