Relacja na żywo z konferencji pt. 41 miliardów na ochronę polskiego środowiska ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę  ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy bilans 25-letniej działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zapraszamy do relacji na żywo z konferencji podsumowującej 25-lecie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, która obdywa się w dniu 11 września 2018 r. w Warszawie

Ekologiczne Fundusze wspierają zrównoważony rozwój gospodarczy i tworzenie "zielonych" miejsc pracy, a z efektów ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. Oto kilka wybranych przykładów, jak "zielone" pieniądze z powołanych w 1993 r. WFOŚiGW zmieniły nasz kraj. Do powietrza trafiło blisko 10 milionów ton mniej gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla. Wyprodukowana czysta energia z odnawialnych źródeł energii w ilości 900 tys. MWh/rok mogłaby zasilić 115 tysięcy domów jednorodzinnych przez rok. Wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne, o łącznej długości około 100 tys. kilometrów wystarczyłyby, aby opasać kulę ziemską dwa i pół raza. W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 tys. komunalnych oczyszczalni ścieków, czyli większość z istniejących 3.253 takich zakładów. Z pomocy finansowej Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.
W naszym kraju już od ćwierćwiecza działa unikalny w skali Europy i świata system finansowania ochrony środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wojewódzkie Fundusze to niezależne instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe, jak funkcjonujący na terenie całego kraju NFOŚiGW z tym, że ich działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu regionalnym.

FAKTY I LICZBY
przykładowe efekty 25 lat działania WFOŚiGW w skali kraju


• ok. 41 miliardów złotych
łączne wydatki na ekoinwestycje i ochronę środowiska

• ponad 166 tysięcy
liczba dofinansowanych zadań

• ponad 31 miliardów złotych
całkowita wartość zadań dofinansowanych z UE obsługiwanych przez Wojewódzkie Fundusze

• blisko 10 milionów ton
ograniczenie emisji dwutlenku węgla

• ponad 190 tysięcy
liczba zainstalowanych kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych

• ponad 0,5 tysiąca MW
zainstalowana moc w odnawialnych źródłach energii

• ok. 100 tysięcy kilometrów
długość wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej mogłaby opasać kulę ziemską 2,5 raza

• ok. 3 tysiące
liczba wybudowanych i zmodernizowanych komunalnych oczyszczalni ścieków, czyli większość z istniejących 3253 takich zakładów w Polsce.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl