OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 29 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:

Dziedzina: Ochrona Przyrody
• OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody”,
• OP-2 „ Działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie mazowiecki".


Dziedzina: Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków
• NZ-2 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego".

Nabór w ramach programów prowadzony będzie w trybie otwartym.
Dokumenty dotyczące programów dostępne są w zakładce Programy 2018.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl