7 czerwca br. - rozpoczęcie Forum Ekologicznego w Kołobrzegu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach od 7 do 9 czerwca br. w Kołobrzegu odbywa się IV Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Organizatorzy Forum tj. Polska Fundacja Ekologiczna przygotowała 16 paneli tematycznych, w których głos zabierze ponad 70 prelegentów. Dyskusje obejmą zagadnienia związane m. in. z finansowaniem inwestycji ekologicznych w Polsce, circular economy, energią odnawialną, ochroną powietrza, energią z odpadów, ekobudownictwem oraz ekologią w gospodarce morskiej.
Przedstawiciele rządu oraz samorządów, ludzie ze świata nauki i biznesu, pracownicy firm i instytucji związanych z ekologią po raz kolejny podejmą dialog i wymienią doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska.

Więcej informacji na http://forum-ekologiczne.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl