Nagrody w konkursie „Szkolny karmnik” rozdane

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

15 maja 2017 r. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbył się uroczysty finał XXIV edycji konkursu „Szkolny karmnik - Zima 2017”, który wyłonił najlepsze zespoły uczestników z placówek oświatowych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Organizacja konkursu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11,9 tys. zł. Jego organizatorem był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a współorganizatorami Nadleśnictwa: Kozienice, Radom, Zwoleń, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.

W konkursie wzięło udział 186 uczestników z 31 placówek oświatowych. Za zajęcie I, II i III miejsca laureaci otrzymali: aparaty fotograficzne, lornetki, rolki, hulajnogi, plecaki oraz książki przyrodnicze ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie. Nagrody wręczył m.in. Artur Dąbrowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie, obecny na uroczystości.
Prezes Dąbrowski podkreślił, jak ważne jest inspirowanie przedszkolnych i szkolnych grup do działań na rzecz ochrony przyrody, co doskonale realizuje Kozienicki Park Krajobrazowy, organizując m.in. ten konkurs od 24 lat. Dzięki takim inicjatywom pogłębia się poczucie odpowiedzialności uczestników konkursu za otaczające ich środowisko - podkreślił prezes.

Zadaniem uczestników konkursu było zbudowanie karmnika, zgromadzenie różnorodnego pokarmu, systematyczne dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimowym oraz przeprowadzenie w swojej placówce oświatowej akcji informacyjno-edukacyjnej na temat gatunków ptaków zimujących w Polsce oraz zasad ich prawidłowego dokarmiania oraz prowadzenie dokumentacji z działań objętych w regulaminie. W czasie trwania konkursu powołane jury odwiedziło wybrane placówki oświatowe w celu dokonania kontroli prowadzonej akcji zimowego dokarmiania ptaków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl