Nowe zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Jedną z głównych zmian „Zasad…” jest zmniejszenie oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz o 0,5 punktu procentowego w stosunku do oprocentowania obowiązującego w 2015 r. Ponadto dla programów obowiązujących w 2016 roku zmienia się kwalifikowalność kosztów. Fundusz będzie bowiem uznawał wszystkie koszty kwalifikowane inwestycji od dnia złożenia wniosku do Funduszu, a nie jak do tej pory od dnia pozytywnej decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej o przyznaniu dofinansowania. W „Zasadach…” zostały również doprecyzowane kwestie karencji spłat rat pożyczek.

Tekst „Zasad...” wraz z Uchwałą Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl