ptnxRl6sZO7VfhzoBEWp3h8T6QrFaBOpoFXBakl0ZmsBZFIAdPJ7n/V4KBkUV8Cp2qw/89jAw80CA5ObFrc25JxtrqcQtvRGoW1dZBCw1ADVNjxE7WEl5uoIoHor/uE3FQhE7qRhzlkjLtfF8akxM9LeJA+rMaq2tj/r/k1XRgT0fzCqMEEHX3ekwMpHHyxm3Nnks6DMXy5Hllr4itqKnjXeUSPu0wV+cDbcO8Niyuhe71xHH8Vp/PCLbu8QQgkN4DV5kwtMlv4qmG+L9mvBJLjANQzv1C3QQrRSKr9eV211kYUaKFREtY5iVcsSHmLfWx8MKo95wI9psg6t2aXle4q6YVgwz/T3ZWrxQeb9wTOxfnPvb7VNn9R6KU3ThYaMSe9nYvuZSdtUxQen1CUfW+8AcLDC7rMB8PJsyOVcXXM=6K4gpjSyRB0McaDcrK9Q+5miMVYrfrp7v3QarmcYv29WCdtkppoEcg+BICctMqGIsjlAK+QMdp4iGw3WofUwPdKET5aoeBXLTZo4X+Uh6xtDAu+rdvGvshcZowtEaCbB7iLyRRpFM3X9I0E6NfdIXeZdc5xWrodU4RZ/+z8W6V8I/p55G1o0qULJhp1Iz0dwCkrNZfUmUj+CorqbgF2nUG1V6i9jSHTMN1TGZmJ4Pxa5t+it/IiJk9dzxxPPYHZxOiAsWtnI/QBOBBLDfH0yVD6AsNDmOSfmTT+5YemOPHLK+ZunuFg7HVBRBv+9ZcjvVK1jmuwV5rVuxihnx9spJfY2gHnmZZ33+ziitzEJe0RgBBALxGImuIzcXJfUqMc5u9jyd9xc9CoJIjYb5RwAaxaPp0M+eFgsZqo/DZZiWr08seEDze2ILnMFtqO+eSpT3WTCM6sXldIz4fBfHRA9LOfy0gRGbTJ+sa1cfAuVHCia5yBiKnp7c7OYsLg3fiYkmljrb+qqpuOtmAZxkr2BRzMmyGkCiROgfPbzokugZvz8m3WfbfCTjh5H1aYoLZ26mk4sdbPMM0qi+uu+KuLLs83jjcFCvFXTEyXrOZDCXxCG2QftRT6H8AwuuQxW+0mZ4QoIpFwAWgV96FXKtn7QYcn/rt8I8Kq2Usp1uYYsX3iWxtWazifyi/c8xtN89DJKEPKJt7Od6LW5g9XLqNUhGfWU5jgrUIAk0dB4LBsNkLmwQ1ECb1u5eTDld7VMtlg1T06qJ5WfXz4SIk5mUomynyHfGPlZdxJW3eBLKm1DS2ILoM7xp/RkBdj5a4b3BZCmFFoGWs46sdKcSe1kKA21iA==XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0W6GX7POBJupMATbp5KmpFNjxXff6os22XDv+kKXuXKp0PrnPR1zakoQMm+TzpLTDcii3s4zUTKk+2fxGFdisA8QVtqJKw7UeVrptpnTNsJI6oXMKQigu1ot+bUrinhEw8HRH6VVtsWQdlBNXSs6WomkwAYniJsMrHy9oWGk5TSIOcTE4zzVaBvEtyCt4kMWT6nczJmZS627FFqWcoPcWC8pPIQ9TjZq++RKwnonfGueF+qOLa2YkXKfkmE0xjS5lflyySS0NQs9beeHN5X2oqlZML3WScGuqgqJP1aYWJXMYlwUHGuBSqpqfZXu1Uq5jYZ68c+k5sZJPWNe5XfSHYpfSk/mQ0T/mFLwAAUCTLUNvG+1UIpGtdrsQP82hgKiG3Vab3kEz8aXdrP3o8dB1VkePFddhrd2nQ4sFIR12sPJu74xBWbXjPa3AILRynnd4aftYKsdnq+Q7MpiOrXyQrHGHzPj9bYMZROjp5xXhLach3SLEVEJ78cBaeSme3EenApyskXeJh70uop2mxUHY3gu83fRaOG8kFGHLLCO1iz67ZzZXxppNxz/LidiIZTenGDtaZ1ubUE0HSL57elOcsHJsu945U8fG39EOt+8aD7Fjg2IDneNbj1/VFNBDgOTPa/Qfmhn2/rxr1hB2ln+uAeEobUAijazUozf4EN0o5E9ko/iOqE7Nu+PpnRwdFgf8mtMzjZe1c7JeKAouO62e31

Szczegółowe warunki dofinansowania zadań

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 1480/16 z dnia 19.07.2016 r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie – kwalifikacja kosztów" oraz „Kryteria wyboru i oceny przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Dokumenty obowiązują od 19.07.2016 r.

Tekst jednolity "Kryteriów wyboru..." ze zmianami [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

-----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 810/14 z dnia 11.06.2014r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 11.06.2014r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

-----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 142/12 z dnia 13.02.2012r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 13.02.2012r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami  [pobierz]

----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie". Warunki obowiązują od 02.01.2012r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..."   [pobierz]

--------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 155/11 z dnia 15.03.2011r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Kwalifikacja kosztów". Warunki obowiązują od 29.03.2011r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." [pobierz]

---------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 615/10 z dnia 21.07.2010r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klasyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Uchwała Nr 615/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.07.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

--------------------------------------------------------
 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 45/10 z dnia 26.01.2010r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Uchwała Nr 45/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 26.01.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]


------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 159/09 z dnia 24.02.2009r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..."  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl