j02ICYmSCqjZq/Xy01NDLpakjfYgbJHbxyLrBgAn9Z14jxjQgdRfUolGAB5tipWGmdg96+67cmYMAXwiteld0FTL8x0P4tiRm/K35qgLOBk4ht5DDcBgVDi60la2fo9LUZO0vR4tqvSwV0IDqoC8y4DjygH2N1TZD4wl5tKeTG6k/FnnxbMUMq9UKBw5D3Nu1e1u5apfcq6xcTGfUwN/G5nkGq8mLqxDxLeDgMd+cFqmz8KLtzokmiJSE8STxrmXWw1c1aOFH05nK59muYqfh6UpVCNZod8p6YcdZw2LT4uaE4wYbHOaEsCzPF6OrPqnNufLDVXvD51KlmuRMtVM3KMHZsTouDiCaR3vVYsbl2X2XRsYgb7SYySMGrmki4ZFYUkL/A5mZr63LUG+JVAKXGQC9L+7un2q9QDOX0LSfYheXGibxLJI47PtA4htn9T21zLO8PU3uuhgSgVR/Dqzg8GvfJdKXo3Hg5kyaKUU2yIYwLp5Ta6lWNnHhp2DfYEo5x4Bvosl5kG9k6bq0Fj8X4DqsUeTZJaYOl6AKYQfgXai95KyrLzY2jl5InJ7E1nCCo9Fh1ZlIoWHgc716enKej+IN1D1+X3CY0HCfDmGu/9Fs9c3f4IzerTWUQpTHkaJ313Z0e5pGrEITRQQVDOeMIYIuYvTXy6gB2Ycxfhy2uNe/ZX8kWCvP5vrsWO6SToIi9uudmqVQwpIgmtsR6Hqeagh8wIoCLwr7Dl0C4i+2XIMPJZCS2706RY/e5if4Vafuez1m7mKWDnfSyugjAKYxVINAvPrs1Fg/ZoM01euyTUvDITPwoEbmsrT49f9zESqMHTzwlQhB4AM7n6Wnrg9EfGdgBPMhDP+tlGBSJUQUA4hxXzko31VkL+ptTZ2Xows8fhD4e09VPCiLOcQTTWzeGlE3vIpRToXPs9o6Pmj9FLvXYkVg4bfZ6qj2x+zGxDZsW9M8qKSbSUyfYacAgDZOWN6/My2ot650wxsUgLP4rxSMiAIUlQk2mjFa22LWfjMgoZNuIJMLBF/oeOrn59GOrF4XvhlKXg3wc4NMdkntrRFfiuhPGcr160i+ig7KgCYmwQ/uIzpV0iQo3GV8lO6GexDcxkxCUGekpY6sPl70+C4KD5zVMgyJit6HYgLnXHNpzJTSH/Kmra1GNSHEF+HehMI0t0KgMxYm+EfH7Q1cnsmfd1aDuIlO0CUtxmE/kBTJK55hI99rgBsTw32EPFEOMKniX3Asz0NE6YCGn1GLO0mEdhvBdiWVecqJlqkX00RZsJVOQZNfAY6I4e/sciUpZKvtZ6IzlNopVgQKMazYcV1tbO8GBowtJZ7/8uYqIXh7bgeF6FCY1Q2CKRvzhjxVg==XZURokU35HTCKTOlng3i+CElsODNmcB+K8s2mmvokhX+XP+wCWK1q2Dn+U0N5C06/YxyBqLQhbGEy+4kGT584cBssCOXihFs3deyVnB2s8xjASZFoI3MS/Q6E+sHMK8MM187pecutVgpJweJYiurgLiSucK2LWqOI0+NrBF0zpTV0zay3wS4xRE6Iz6FzsHD4kJuTqNJn2VZR2M0ZVboG2AQOh1WdMCsUnSGYKFdwpbS9jceZquzz7Nx+OE8cK85lNLUudzjdJOuMso8ad736cWhN9U3BtKW3OUCz+jCeBwKrNHxeMQ/Nms8mydAjTf7vBM2tReKdKVG5uuSDR05evSQ97C/W2omIKj0ZJkT15nU3IHyqHBljSIMCmb8ytkcZZiDJ+ZBXR1sIJaGHyo2jCaFg/xMTm8N3eTfQEUj51Qjz06YsUt+kLbWJK0I9iO0tnUNQN+90JAXYaHKL2hS1VjaNmdZb6HplmtyHzQ6AksLis3KZyIugXMICmwPSMi8G6stRLX4JfeThDaP2WZX5Swp8vT2o/9DBi+3lu9WqP1GLm/6rIovKtHSkxg+ru1RaLmgAJHrKyDMpvw2DOIkHKp+/pM3vznGAvqIikymAilVoSSRkdnhoMZy/E+7ciGmzmGWqVAPEHCnWPpM//zNC0ssZ/W5nZcH/c1PKQq1qlVO9NqmDYOVmNauF1j/ceSeTzQlAzXbziKch6mKqB4JRz5s20B+cL9yEQwdyitnluOF2wo926SyZySWW2wwmV0ResoQSep8q2kcQgQXxPV6YInE7NjLlr6YVptfXXXR5QB/l6w3Jkx4cDxW7Ij7rMSIf+LC11BCy8Qpz/XJEuNVVg==

Zabezpieczenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Protokoły zniszczenia zabezpieczeń WFOŚiGW w Warszawie z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017

W związku z wygaśnięciem umownych zobowiązań, na podstawie zapisów Procedury Zwalniania Zabezpieczeń WFOŚiGW w Warszawie, Komisja Likwidacji Weksli dokonała zniszczenia zabezpieczeń pożyczek.

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 14.01.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.03.2010r.[pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 20.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 21.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 27.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 28.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 29.07.2010r. (1) [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 29.07.2010r. (2) [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 03.08.2010r.  [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.08.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 12.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 14.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 21.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 26.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.11.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 09.11.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 07.06.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.07.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.08.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 04.07.2012r. [pobierz] 

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 07.11.2012r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 05.02.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 11.02.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 16.08.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 17.01.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.04.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 18.07.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 25.06.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 06.10.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.12.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 13.12.2016r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 06.02.2017r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 03.07.2017r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.01.2018r. [pobierz]


Szczegółowych informacji nt. zniszczenia zabezpieczeń pożyczek udziela Wydział Finansowo-Księgowy WFOŚiGW w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl