x0UWJgUbnoQd3aNd2sRSXsjbj0xRfJsT1VQi2Q6jf8z++MMoE1giwC0SxrxgahUVbKdGrieOLpBfk+bUgbMIuBc+zz4C7MELKNi4qv7o2uaPj6Nuqn2vcV1GvuFAKy81QUDM+X5e+BNKgv5fILBczcKNIZmsl7YWi2H/XSu6jQTPN9xDZ4JroAkjzeyQ+fEt5ijlAcJJbJcWgIad/pB2TGYboc/IgE5ddapv3Nn1lQSt2IzoQEGvXI4LgliQB27MzCgSLp/xaQ/TajfONQS5iIPqLK2De+Yb6HJlTvoOMdd7lCYkmi7ggBbAmhTQI6bsOUy+hGwiSjGKffKBtvxrR4NvIo07pKvAy3M926WYzwTBqJmIcUH9uFSwF8xmDNdeaHH6MdEfctMx+iJjVigwAhBnZ5A8b2tSHHjoMtMTpJQHt3q2Lz/JTqjc4xDTGynf10T92iG/8O1HlWXCaRKwub9wY4ko52U/9G2gdH+FF3Sy1E0BgfdkMtSGBZpa2nfk7yHsunpNC1sNqyiNIbJqc7HlS64WLYQqHuPjNsrh49+Ipx4lAbnKzzNtKKfQpOlB/cVRxiqvAT/WyqhdvHkoxlqgEYtj/9JPYJE52WUsnIXSOfu3il6v1RizRM5W7ZTIRB1MQZljPvR7lisB+j3bUyrq1nMzdB+CCGlXBXhbOVpLu9+KLM2clM0q8NzPr6+tiFu9Dn4E5C7vQB5GdmEtIyJYmRVdD6+aF9iXDG8PIbB7v3PDqDPJZqDamiSTGxTLSwhQRNDiQXMcC27qg+orEPDhYWYjv92IaDUpmaLr5bJPtQ0/ttROuS/3VlWUumv/Yud7TeNp1GLaGsIon27R9bJSRdemkt6piURE59ds+r4Ue+uPr611I4/4tpYu3ttQkITvOAtsqo74y7+8ccsrYuXGN39fywHTHuvabEiW03MGjwD8+zMHYSYfmtNCmsvFHW+H4Ev7qZN+us3pE29Nd+kzIq32NfurCBn3WXM4iXjPFxPTjlE4nFLc5eXEP3Ka

Identyfikatory gmin

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Identyfikator gminy - siedmiocyfrowe oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego nadane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Oznaczenie gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, którego podanie jest wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, można pobrać  tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl