Umorzenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wniosek o umorzenie bez wskazania zadania: [Pobierz]

Wniosek o umorzenie ze wskazaniem zadania: [Pobierz]

Wystąpienie o umorzenie bez wskazania zadania: [Pobierz]

 

Dokumenty dotyczące umorzeń dla umów pożyczkowych zawartych przed dniem 01.01.2011r.

Wniosek o umorzenie pożyczki [pobierz]

Instrukcja rozliczenia środków z umorzenia części pożyczki - w przypadku braku umowy umorzeniowej [pobierz]

Instrukcja rozliczenia umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej  [pobierz]

UWAGA! Jeżeli umorzenie stanowić będzie pomoc publiczną dodatkowe dokumenty należy pobrać z zakładki Pomoc Publiczna/Wnioski PP 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl